• Spriječi
 • Ponovno koristi
 • Recikliraj
 • Komopostiraj

O projektu

U okviru projekta „Zelina-zeleni grad“ koji se provodi u sklopu provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom provest će se ukupno jedanaest izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će biti unesene u informacijski sustav gospodarenja otpadom na Portalu sprječavanja nastanka otpada. Projektom će se obuhvatiti cjelokupno stanovništvo (100% stanovnika) grada Sveti Ivan Zelina.

Krajnji rezultati provedbe su:

 • Povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada;
 • Povećanje stope recikliranja;
 • Smanjenje količine odloženog biorazgradivog i komunalnog otpada.


Nositelj projekta je Grad Sveti Ivan Zelina.

Razdoblje provedbe projekta: 13. travnja 2018. do 13. prosinca 2019. godine. Ukupno trajanje projekta je 20 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 568.684,25 HRK, iznos koji sufinancira EU iznosi 483.381,58 HRK (84,99%), a iznos koji sufinancira Grad Sveti Ivan Zelina (15,01%).GRAD SVETI IVAN ZELINA,
Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

Projekt je 15.02.2018. godine prijavljen na EU natječaj.
Područje: Zaštita okoliša
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Zaštita okoliša i održivost resursa

Predmet poziva:
Provedba programa izobrazno-informtivnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Svrha poziva:
Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište
• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZELINA-ZELENI GRAD” potpisan je 15.05.2018. godine.
PT1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Trajanje provedbe projekta: do 13.12.2019. godine

Ukupna vrijednost projekta: 568.684,25 kn
Bespovratna sredstva
(Europski fond za regionalni razvoj):

 • 483.381,58 kn
 • 85 %

Sufinanciranje od strane Grada Svetog Ivana Zeline:

 • 85.302,67 kn
 • 15 %

Educiranje i informiranje 100 % građana s područja Grada o:

 • Održivom gospodarenju otpadom
 • Sprečavanju nastanka otpada
 • Odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta

Očekivani rezultat projekta:

 • Smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta
 • Očuvanje okoliša-smanjenje emisije CO2 u okoliš
 • Smanjenje broja glodavaca, muha i komaraca
 • Pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

 • bojanke
 • brošure
 • igrokaz
 • internet stranica
 • didaktičke igračke
 • letci
 • natjecanja u školi
 • obilježavanje dana vezanih za zaštitu okoliša
 • plakati
 • radionice za djecu
 • tribine

Promidžba i vidljivost

 • majice sa ključnim porukama
 • eko olovke
 • platnene vrećice
 • roll up